Số  năm
12
1.
Visualizing the dynamics of genetic profile in breast cancer treatment: A better way to explain why a drug could be repurposed: A review.
Nguyen Thanh Minh; Nguyen Thi Kim Tran; Jake Yue Chen
Tải về
2.
Advances in the diagnosis of non-small cell lung cancer: A review.
Ta Ba Thang; Pham Thi Kim Nhung
Tải về
3.
Cancer immunotherapy: A review.
Nguyen Thi Kim Tran; Nguyen Thanh Minh; Jake Yue Chen
Tải về
4.
Whole exome sequencing pipeline evaluation and mutation detection in esophageal cancer patients.
Tran Thi Bich Ngoc; Ho Viet Hoanh; Vu Phuong Nhung; Nguyen Hai Ha; Nguyen Van Ba; Nguyen Dang Ton; Tran Viet Tien
Tải về
5.
Study on changes of plasma cell-free DNA of Epstein-Barr virus during chemotheradiotherapy of nasopharyngeal carcinoma patients.
Pham Quynh Huong; Nguyen Vu Quynh Anh; Nguyen Dinh Ung; Bui Tien Sy; Ngo Thanh Tung; Le Minh Ky; Duong Thuy Linh Nguyen Van Ba; Do Tram Anh; Ho Anh Son; Hoang Van Luong Nghiem Duc Thuan; Ho Huu Tho
Tải về
6.
Determining genomic profile and application in treatment of non-amplified MYCN neutroblastoma patients
Vu Dinh Quang; Nguyen Thi Hong Van; Phung Tuyet Lan; Nguyen Xuan Huy; Ngo Diem Ngoc; Bui Ngoc Lan; Pham Duy Hien; Le Dinh Cong; Le Thi Kim Ngoc; Hoang Ngoc Thach; Hoang Quoc Chinh; Nguyen Thanh Liem; Le Thanh Hai
Tải về
7.
Mutation analysis of EGFR and FGFR gene in glioblastoma patients in Vietnam
Kieu Dinh Hung; Nguyen Thi Thom; Tran Quoc Dat; Dang Thi Ngoc Dung; Tran Huy Thinh; Tran Van Khanh; Ta Thanh Van
Tải về
8.
Study the application of public cord blood stem cell transplantation for leukemia treatment (from 10 - 2016 to 9 - 2018)
Bach Quoc Khanh; Tran Ngoc Que; Nguyen Ba Khanh; Vo Thi Thanh Binh; Dang Thi Thu Hang; Nguyen Vu Bao Anh; Nguyen Tuan Tung; Kieu Thi Van Oanh; Vu Duy Hong Duong Quoc Chinh; Hoang Thi Thanh Nga; Nguyen Anh Tri
Tải về
9.
Studying clinical characteristics of brain magnetic resonance in non-small-cell lung cancer patients with brain metastases
Nguyen Minh Hai; Nguyen Dinh Tien; Pham Van Luan
Tải về
10.
Characteristics of the pathological, immunohistochemical findings and EGFR gene mutation on biopsies in 193 lung cancer patients
Dinh Tien Truong; Tran Ngoc Dung; Nguyen Khac Tuyen; Nguyen Manh Hung; Tran Viet Tien
Tải về
11.
Evaluation of the operation outcome on non-small cell lung cancer stage I - IIIA in Hanoi Medical University Hospital
Le Van Quang; Trinh Le Huy; Mai Thi Kim Ngan; Nguyen Van Dang; Nguyen Xuan Hau
Tải về
12.
Evaluation of the variability of analgesia/nociception index values in digestive surgery
Luu Quang Thuy; Trinh Ke Diep; Nguyen Quoc Kinh
Tải về
13.
Laparoscopic complete mesocolic excision in right colon cancer: Results of 74 cases
Nguyen Anh Tuan; Nguyen Van Du; Nguyen To Hoai
Tải về
14.
New approach in minimally invasive surgery for treatment of rectal cancer: Transanal laparoscopic surgery
Ngo Tien Khuong; Nguyen Anh Tuan; Nguyen To Hoai; Nguyen Van Du; Pham Van Hiep
Tải về
15.
Evaluation of the results of thoracoscopic esophagectomy for esophageal cancer
Nguyen Van Tiep; Dang Viet Dung; Le Thanh Son; Nguyen Van Xuyen; Ho Chi Thanh
Tải về
16.
Three-dimensional thoraco-laparoscopic surgery in treatment of esophageal cancer: Initial experience at Vietnam National Cancer Hospital
Pham Van Binh; Nguyen Van Hung
Tải về
17.
18FDG uptake and the value of PET/CT in stage diagnosis in esophageal cancer patients
Nguyen Van Ba; Tran Viet Tien; Pham Ngoc Diep; Nguyen Danh Thanh
Tải về
18.
Compare 18FDG-PET/CT simulation and CT simulation in the 3D conformal radiation therapy on the patients with esophageal cancer
Tran Van Ton; Tran Viet Tien; Lai Thi Dinh
Tải về
19.
Intensity-modulated radiation therapy in the definitive treatment for cervical and upper-thoracic esophageal cancer: Clinical outcome and acute toxicity
Duong Thuy Linh; Pham Thi Hoan; Nguyen Van Ba; Tran Viet Tien
Tải về
20.
Evaluation of results of conformal concurrent chemoradiotherapy at the dose of 50.5 Gy in the treatment of non-surgical esophageal cancer at 103 Military Hospital
Tran Viet Tien; Tran Van Ton; Pham Thi Hoan
Tải về
12

TẠP CHÍ Y DƯỢC HỌC QUÂN SỰ - PHIÊN BẢN ĐIỆN TỬ
Tòa soạn: Số 160 - Đường Phùng Hưng - Quận Hà Đông - Thành phố Hà Nội
Trưởng ban biên tập tạp chí Y - Dược học Quân sự: Thiếu tướng GS. TS. Hoàng Văn Lương - Phó Giám đốc Học viện Quân y
Giấy phép số 345/GP-BVHTT ngày 08 tháng 08 năm 2002 của Bộ Thông tin và Truyền thông.
® Thiết kế bởi Ban CNTT - Phòng KHQS - Học viện Quân y