Tên bài viết 
Tên tác giả 
Số phát hành /
 
 Tổng số: 2.616 bài viết.
 
12345678910...
1.
2.
3.
A review of manufacture, bioavailability, safety and clinical efficacy of milk thistle phytosome
Dang Truong Giang; Nguyen Van Long; Dang Van Diep; Nguyen Thi Lan Huong; Nguyen Thi Thu Hoai
4.
5.
6.
7.
8.
Anti-cancer effect of 131I-nimotuzumab on immune deficiency mouse bearing human larynx cancer
Nguyen Thi Kim Huong; Ho Anh Son; Nguyen Thi Thu; Vo Thi Cam Hoa; Pham Huy Quyen; Nguyen Linh Toan
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
Ảnh hưởng của mức độ hòa hợp HLA đến chức năng thận ghép sau ghép 2 năm.
Hà Phan Hải An, Nguyễn Mạnh Tưởng, Trần Minh Tuấn, Nguyễn Thị Thủy
18.
19.
20.
12345678910...

TẠP CHÍ Y DƯỢC HỌC QUÂN SỰ - PHIÊN BẢN ĐIỆN TỬ
Tòa soạn: Số 160 - Đường Phùng Hưng - Quận Hà Đông - Thành phố Hà Nội
Trưởng ban biên tập tạp chí Y - Dược học Quân sự: Thiếu tướng GS. TS. Hoàng Văn Lương - Phó Giám đốc Học viện Quân y
Giấy phép số 345/GP-BVHTT ngày 08 tháng 08 năm 2002 của Bộ Thông tin và Truyền thông.
® Thiết kế bởi Ban CNTT - Phòng KHQS - Học viện Quân y